Transformational Breath

Transformational Breath

Transformational Breath of anders gezegd de adem die transformeert, is een veilig en krachtig ademproces dat zorgt voor meer energie, vreugde en liefde. In het Oosten is reeds eeuwen onderzoek gedaan naar toepassingsmogelijkheden van de adem. Daar is al een enorme kennis verzameld. In het Westen groeit stilaan interesse in de adem en in energie.

Als zoveel mensen kampen met stress, energie- en tijdsgebrek om nog maar te spreken van burn-out, is er misschien iets anders aan de hand. Misschien hebben we onze waarden teveel verlegd naar het materiële en komen we er stilaan achter dat we daar geen langdurige en diepe voldoening in vinden.

Vanuit een probleemstelling gaan we hier in Westen op zoek naar oplossingen om ons meer vervuld, gelukkig en vitaal te voelen. Transformational Breath is een prachtige en eenvoudige manier om dit te doen. Door deze ademmethode toe te passen verbeteren we onze fysieke gezondheid, brengen we balans en rust in ons hoofd en onze emoties en komen we in verbinding met onze kern, met wie we echt zijn. Dat is heel wat!!!

De meeste mensen gebruiken 20 of 30% van hun ademcapaciteit.

Als je weet dat onze ademhaling zorgt voor onze basis-energie-opname kan je je voorstellen wat er gebeurt als je vol en volledig gaat ademen. Meer energie is een van de eerste effecten van Transformerend ademen. Dit resulteert ook in een betere gezondheid. Ons middenrif is onze belangrijkste ademhalingsspier. Als ons middenrif optimaal functioneert, krijgen al onze organen een permanente massage, de doorbloeding verbetert waardoor meer zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen getransporteerd worden en ook de afvalstoffen worden beter afgevoerd met een betere gezondheid en een sterker immuunsysteem als resultaat.  

Wist je dat 70% van de ontgifting via onze adem gebeurt?

Ook onze conditie verbetert omdat ons longvolume groter wordt. Er zijn nog tal van andere positieve fysieke effecten van transformerend ademen te vermelden zoals op ons uithoudingsvermogen, darmtransit,  vruchtbaarheid, stem, … en ook andere fysieke problemen kunnen verminderen of verdwijnen.

Als ons lichaam beter functioneert gaan we ons lekker in ons vel voelen. Transformational Breath verbetert ons mentaal en emotioneel welbevinden. Via onze adem krijgen we toegang tot ons onderbewustzijn en daardoor kunnen trauma’s of ervaringen uit het verleden waar we ons al of niet bewust van zijn geïntegreerd worden. Hierbij gaat het bvb om moeilijke ervaringen, depressie, omgaan met emoties, autoriteitsthema’s, geboortetrauma ,familiepatronen, trauma’s uit vorige levens e.a. kunnen geïntegreerd worden door ademgebieden in onszelf te openen en de energie van onze adem. We voelen ons lichter, opgelucht, vrij.  De adem bevrijdt ons van beperkende overtuigingen en oude conditioneringen. We hebben rust in onszelf en voelen ons blij en liefdevol.

Door de toepassing van Transformational Breath komt er ruimte voor wie we werkelijk zijn. We komen bij onze kern, we hebben vrede met onszelf. Uiteraard verandert ons leven daardoor.

We komen in de “flow”, de stroom van het leven.

We leven veel meer in overeenstemming met wat we voelen en/of weten wat goed of waar is. Het is een prachtig proces dat je kan vergelijken met het groeiproces van de vlinder. De rups leeft op de bodem en heeft een andere waarnemingsverogen dan de vlinder die hij later wordt. Op een moment spint hij een pop waarin hij zijn lichaam laat doen wat gebeuren moet. Hij ontpopt zich tot een vlinder. Deze heeft een heel ander leven dan dat van de rups, andere voeding en heel ander perspectief. Meer overzicht. Toch gaat het nog steeds om hetzelfde wezen. De transformatie van de rups naar de vlinder is een prachtige metafoor voor wat Transformerend ademen met je doet. Je wordt diegene waarvan je altijd wist dat je hem/haar was.

Transformational Breath is een prachtig geschenk aan jezelf.

Het is te volgen en te leren op verschillende manieren. Eerst en vooral heb je individuele sessies. Daarbij krijg jij individuele en persoonlijke begeleiding en wordt de aandacht volledig op jou gericht.